• 27 Nisan 2021
  • NextarAdmin
  • 0

Artırılmış gerçeklik uygulamaları nedir sorusunun cevabını verecek olursak dünyayı gerçek zamanlı olarak görüntüleyebilir, sanal verilerle dünyayı zenginleştirmeyi hedefler.

Artırılmış Gerçeklikte Sanal Altyapı

Artırılmış gerçeklik uygulamaları nedir diye cevaplamadan önce donanım altyapısından söz edelim. Kullanıcılar yazılımın uygulama aşamasında AR teknolojisini tam olarak kullanabilmektedirler. Donanım altyapısı, belirli bir görevi gerçekleştirmek için önemli bir rol oynar. Artırılmış gerçekliğin dış ortamından elde edilen veriler ve bunun görüntü alma ve onları gerçek dünya ile birleştirme süreci vardır.

Varış yöntemi, belirli donanımların kullanılmasını gerektirmektedir. Yazılım altyapısında ise ara yüz önce sanal ve gerçek ortamı birlikte açıklayacaktır. Gereklidir. Genellikle bu ara yüz, yazılım şirketi tarafından kaydedilen bir yazılım paketi piyasaya sürülmektedir. Bu yazılımlar, artırılmış gerçeklik uygulamalarında kolaylık sağlar. Yazılım genellikle bir modelleme aracı, işaretçi oluşturma aracı, performans artımlı motor aracı ve mobil uygulama aracından sonra adlandırılır.

Akademik Alanda Yapılan Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları

Artırılmış gerçeklik uygulamaları akademik araştırmalarda çoğunlukla işaretçi izleme yöntemleri kullanılır. Araştırma yönünden nehir, doğal afetlerin ve nükleer kazaların korunması insan bilimi başlığı altında dokunarak araştırma, mühendislik başlığı altında dokunma hareketleri, eğitim başlığı altında sindirim ve dolaşım sistemi araştırmalarında ek işaretçiler kullanılmaktadır. Araştırma oluşturmada kullanılan ekipman ve araçlara göre etkileşim yönteminin değiştiği söylenebilir. Masaüstü ve kişisel bilgisayarlar için fare / klavye bu tür bir etkileşim taşınabilir bir bilgisayarda dokunarak sağlanır ve bu tür bir etkileşim dikkatin odağı haline gelmiştir. Araştırma planındaki araştırmacılara; AR araçları, 3D motorlar, yazılım dilleri ve kullanılan AR seçilecek ekipman ve tipini içermesi gerektiği söylenebilir.

Pazarlamada Yaşanan Olumsuzluklar

Artırılmış gerçeklik uygulamaları nedir ve belirli yaşanılan olumsuzluklar var mıdır incelememiz gerekmektedir. AR teknolojisinin son zamanlardaki popülerliğine ve çekiciliğine ek olarak, teknoloji yaygın olarak kullanılmamıştır. Aynı zamanda aşılamaz birçok engel ve dezavantaja sahiptir.  Artırılmış gerçeklik uygulamaları sistem değişkenliği, ara yüz ve veri farklılıkları ortaya çıkarabilmektedir. Her firma kendi uygulamasını yaratır ve kendi müşterileri vardır.

İnsanların AR’ye uyum sağlamaları beklenenden daha zor olabilir. Bu süreci etkileyen faktörlerden biri gizlilik sorunlarıdır.  AG cep telefonu sistemleri sadece kişisel olmalı ve görüntülenen bilgiler yalnızca kişiyi ilgilendirmelidir aksi takdirde başkaları tarafından görülebilmelidir ve bu da onu gizliliği esas alan bir sistem olmaktan çıkarır.

Müzelerde Kullanılan Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları

Artırılmış gerçeklik uygulamaları nedir ve yaratıcı hangi alanlarda kullanılır inceleyelim. Müzeler de artırılmış gerçeklik uygulaması kullanılan yerlerdir. Böylece insanlar sanat ve genel kültür alanında da artırılmış gerçeklik uygulamasının tadını çıkarmaktadır. Müzeler her zaman ziyaretçileri içerik hakkında bilgilendirmek için yeni ve yaratıcı yollar aramaktadırlar.

Günümüzde karmaşık teknoloji, müze ziyaretlerini birden fazla duyu organını içeren bir deneyim haline getirmek için çabalamaktadırlar. Günümüzde ses ve dokunma işlevleri metnin yerini alsa da etkileşimli sunumlar insanların daha çok ilgisini çekmektedirler. Bu nedenle ziyaretçiler artırılmış gerçeklik deneyimi ile hem keyifli bir müze gezisi yapabilir hem de bilgiyi daha akıcı şekilde sağlayabilirler.

Dil Öğreniminde Artırılmış Gerçeklik Uygulaması

Artırılmış gerçeklik uygulamaları nedir aynı zamanda dil öğreniminde de kullanılır mı öğrenelim. Artırılmış gerçeklik, öğrenme sürecini zenginleştirmek için sanal unsurları gerçek zamanlı olarak gerçek dünyadaki unsurlarla birleştirerek oluşturulan bir teknolojidir. Yabancı dil öğretiminde, öğrencilerden farklı beceriler ve alanlar kazanmaları beklenir. Bu durumda, artırılmış gerçeklik uygulamaları öğrencilerin farklı duyularını cezbetmek için kullanılabilmektedir. Bu araştırmanın amacı İngilizceyi yabancı dil olarak öğretme sürecinde gerçekçi teknoloji yoluyla öğrencilerin artırılmış gerçeklik uygulamaları hakkındaki görüşlerini kontrol etmek ve dil öğrenimine katkı sağlamaktır.

Yabancı dil öğrenimi ve etkileşimin önemli olduğu alanlarda artış kazanmak için öğrenme deneyimini zenginleştirmek önemlidir. Zengin içerik ve öğrenme ortamını yaratma, öğrenenleri pasif alıcı yerine aktif alıcı bireyler haline getirir. Artırılmış gerçeklik teknolojisi ile dil öğrenenlerin dil becerileri ve dünyadaki alanları etkileşimli olarak görüntülemeleri sağlanır. Dil öğrenmek isteyenlere anlamlı bir öğrenme deneyimi sağlamak için kullanılabilecek bir teknoloji olarak artırılmış gerçeklik uygulamaları bize seçenekler sağlamaktadır.

Moda Sektöründe Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları

Artırılmış gerçeklik uygulamaları nedir ve moda sektöründe yeri var mıdır bir araştıralım. Bir perakende ortamında kıyafetleri ve müşterileri bir araya getirin ve bu durumda deneyimli müşterilerin deneyimlerini başka bir düzeye aktarın, özellikle büyük ölçekli hazır giyim alanında motivasyon aşılayın. Şirketin hedeflerinden birisi aslında bu motivasyonu aşılamaktır. Alışveriş, müşterinin tüketicilik deneyimi olarak tanımlanmaktadır. Bu tüketicilik süreci, pazarlama sürecinde çok önemli bir rol oynar. Müşteri deneyimi için; kıyafetleriniz sanal bir kişi veya ortamda kişiselleştirilmiş bir avatar üzerinde görüntülenebilir hale gelir ve bunu birçok mağaza tüketiciler için ulaşılabilir hale getirmeye çalışmaktadır.

Çok az bir miktarda mağazada bu teknolojiden faydalanarak tüketicilere farklı bir alışveriş deneyimi yaşatır. Sanal giyinme salonlarından gelen renk ve derinlik verilerini artırılmış gerçeklikle birleştirilerek bedeni işlevsel bir şekilde tanımlamaya olanak sağlar. Kıyafetin duruş ve uygunluğuna tüketici kendi görerek karar verebilir hale gelir. Kıyafetlerini farklı açılardan görmelerini ve eğlence ortamı sağlanarak keyifli vakit geçirmesine olanak sağlar.

Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik

Artırılmış gerçeklik uygulamaları nedir ve sanal gerçeklikten çok farkı var mıdır inceleyelim. Sanal gerçeklik; görüntüler, hologramlar, sesler, konumlar ve benzeri duyusal öğeler gerçek dünyanın taklidini oluşturmaktadır. Kullanıcılar ortamlarının çevrelerinden farklı olduğunu hissedebilecekleri gibi, farklı ortamları üç boyutlu olarak deneyimleyeceklerdir. Sanal gerçeklik ortamı genellikle bilgisayar ekranından elde edilen görsel deneyimi içerir.

Artırılmış gerçeklik uygulamaları, duyusal unsurların gerçek zamanlı zenginleştirilmesinin ve fiziksel dünya ile etkileşimin sonucunu oluşturmaktadır. Ortamda algıladığımız fiziksel unsurların bilgisayar kaynaklı verilerle birleştirilmesi ve var olan gerçekliğin zenginleştirilmesiyle oluşturulan bir deneyim imkânı sağlamaktadır. Yani gerçek dünya burasıdır, gerçek dünya ile sanal dünya tamamen birbirinden ayrılmamış, aksine daha iç içe geçmiştir. Bu sebeple iki ayrı gerçeklik birbirinin kopuk parçası değil birbirini bağlayan iki parçadır.