• 27 April 2021
  • NextarAdmin
  • 0

E-ticarette artırılmış gerçeklik amacı, tüketiciler için sürükleyici bir alışveriş deneyimi, etkileşimli pazarlama faaliyetleri ve yenilikçi ürün deneyimi yaratmaktır.

Artırılmış Gerçeklik Nedir

E-Ticarette artırılmış gerçeklik tanımından önce artırılmış gerçeklik nedir bilmemiz gerekmektedir. Artırılmış gerçeklik uygulamaları bilgisayar tarafından oluşturulan öğelerin (ses, video, grafik veya GPS verileri gibi, duyusal girdiyle artırılmış ve canlandırılmış) fiziksel gerçek dünya ile birleştirilmesiyle oluşturulan yeni bir algısal ortamın gerçek zamanlı, doğrudan veya dolaylı bir görünümüdür. . Artırılmış gerçekliği kullanan bilgisayar, kişinin hissini çekecek ve harekete geçirecek girdiyi değiştirecek ve zenginleştirecek ve kullanıcının algısına görünen yeni gerçekliği sunacaktır. Konsantrasyon gerçek zamanlı olarak gerçekleşir ve çevredeki unsurlarla etkileşime girer. Artırılmış gerçeklik kullanarak, kullanıcılar bilgi ve gerçek ortamı oluşturan diğer unsurlarla etkileşime girebilir. Yapay bilgi ve çevre ile ilgili öğeler gerçek dünya ile uyumlu olabilir. Artırılmış gerçeklik teknolojisi ile geliştirilen bir yarış oyununu asla kaybetmek istemezsiniz. Çünkü oyun size o kadar gerçekçi gelmektedir ki kaza yaptığınızda kırılan cam dahil her şeyi hissedebilmektesiniz.

Artırılmış Gerçeklikte Endüstriyel Alan

E-Ticarette artırılmış gerçeklik endüstriyel tasarımcıların tasarımlarını ve işlevselliğini tamamlanmadan önce deneyimlemelerine yardımcı olabilir. Volkswagen, tahmin edilen ve gerçek çarpışma testi görüntülerini karşılaştırmak için artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanıyor. Artırılmış gerçeklik, otomobilin gövde yapısını ve motor düzenini görselleştirmek ve araç üzerinde işlemler gerçekleştirmek için de kullanılabilmektedir.Artırılmış gerçeklik uygulamaları ile müşterilere paketi açmadan önce ürünün içinde ne olduğunu gösterebilirsiniz. Müşteriler katalogdan ürün seçtiklerinde, artırılmış gerçeklik de yardımcı bir araç olarak kullanılabilir. Ürünün taranmış resimlerini kullanarak, müşterilere diğer içerik ve görünümler gibi özelleştirme seçenekleri de sunabilmektedir. Artırılmış gerçeklik, esas olarak dijital ortamda müşteri deneyimi eksikliğini telafi edebilen yeni bir teknolojidir. Bu sebeple endüstriyel alanda yeri yadsınmamalıdır.

Turizm Alanında Artırılmış Gerçeklik

E-Ticarette artırılmış gerçeklik turizm alanında da dikkat çeken bir unsur haline gelmektedir. Seyahat acenteleri ve şirketler, insanlara yeni keşif yerleri göstermek ve kültürel mirası tanıtmak için her zaman yeni teknolojilerle ilgi duymaktadır. Önemli tarihi yerlerin ve tarihi ortamların turistlere tanıtımı, gerçek zamanlı navigasyon işlemlerini kolaylaştıracak, basit ve etkili hale getirecek teknolojik gelişmeler üzerinde durulduğu tespit edilmiştir. Eğlence sektöründe artırılmış gerçeklik uygulamaları oldukça hız kazanmış ve insanların işlerini kolaylaştırmaya, kaliteli vakit geçirmelerine yardımcı olmaya başlamıştır. Gezi rehberi, sürekli GPS kullanan turistler, şirketler ile ilgili turistler ve turistik tarihi yerler, AG aracılığıyla tanıtım yapmak için fiziksel işaretçileri ve kapsamlı bilgilere artırılmış gerçeklik uygulamaları ulaşabilirler. Turistler de kaliteli bir tatil için AG kullanmaktadırlar.  Uygulama tarafından sağlanan hizmetin kalitesine bağlı olarak yolculukta rehber olmadan gezilecek yerlerin konum hakkında bilgi alabilmektedirler. AR teknolojisi kullanılarak oluşturulan bir seyahat rehberinde yalnızca bilgi işlevlerine değil, aynı zamanda deneyime de odaklanmak gerekmektedir böylece deneyimden doğru bilgilere de ulaşılabilmektedir.

 Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Kazanımları

E-Ticarette artırılmış gerçeklik ve diğer alanların belirli kazanımları mevcuttur. Bu kazanımlar süreçlerin daha iyi anlaşılması, soyut kavramların somutlaştırılması, sosyal ilişkileri arttırma, konuları görselliğe dökerek daha iyi kavranmasını sağlama, öğrencilerin öz yeterliliklerini arttırma, öğrencilerin bilgi süreçlerini destekleme bu kazanımlardan başlıca maddelerdendir. Sanal ortamda gerçek bir bilgi dünyası oluşturmaya olanak sağlayanartırılmış gerçeklik teknolojisi, çevredeki ortamın desteğini ve zenginleştirmesini gerçekleştirmektedir. Bilgisayarlar, kameralar ve akıllı cihazlarla çevrili dijital çağda eğlenerek öğrenmeyi teşvikleyen bu deneyimi sağlamak için bir fırsat sağlamaktadır.

Reklamda Artırılmış Gerçeklik Kullanımı

E-Ticarette artırılmış gerçeklik kullanıldığı giibi  giderek daha fazla alanda artırılmış gerçeklik uygulaması kullanılmaya başlanmıştır. Nissan, Toyota, BMW ve Mini Dergi reklamlarını ve arabaların 3 boyutlu resimlerini tasarlarken bu teknolojiden faydalanmaktadırlar. Yalnızca baskı sürümü değil, aynı zamanda sinema ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarını içeren istasyonlarda da kullanılıyor. “İnsanlar” ve “Uzay Yolu” gibi birçok filmin gerçekliği bu teknoloji sayesinde arttırıldı. Farklı alanlarda artırılmış gerçeklik teknolojisi insanları daha fazla etkilemek için kullanılmaya başladı. Eğitim, eğlence, iletişim, iş sağlığı, askeri ve reklamcılık alanlarında rağbet görüldü. Özellikle cep telefonlarının yaygın kullanımı reklam alanında farklı uygulama alanları oluşturmaya olanak sağladı. Aslında artırılmış gerçeklik uygulamaları nedir diye sorarsak tükettiğimiz her sektörde vardır diyebilmekteyiz.

Artırılmış Gerçekliğin Hayatımıza Uyum Sağlaması

E-Ticarette artırılmış gerçeklik hayatımızda birçok alanda karşımıza çıkmaktadır. Akıllı telefonların popülaritesi ile artırılmış gerçeklik günlük hayatımızda daha fazla yer kazandı. Daha fazla açık hava reklamcılığı görmek için artırılmış gerçeklik, gazete veya dergi satın alabilirsiniz. Artırılmış gerçeklik insanları yaratıcı olmaya teşvik eder ve tüketicilerini etkiler. Farklılık ve yenilik peşinde koşan markalarda artırılmış gerçeklik yeni ama etkili bir alan haline geldi. Giderek daha fazla marka bu yenilikleri ürünlerine dahil etmeye çalışmaktadır. Artırılmış gerçeklik her departman için yeni olsa da hızla gelişim sağlamaktadır. Artırılmış gerçeklik uygulamaları yeni bir alan olsa hem ürünleri piyasaya sunanlar için hem tüketiciler için farklı bir deneyimi aktarmada başarılı bir rol oynuyor.

Perakende Alanında Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları

E-Tİcarette artırılmış gerçeklik ve perakende alanında artırılmış gerçeklikten bahsedecek olursak perakende mağazaları, ürünü koridora yerleştirirken tüketiciyi çekecek şekilde yerleştirmeye zaman ayırmaktadır. Mağaza düzeni işlevsel ve fizyolojik olarak uyumlu ve dikkat çekicidir. Unutulmamalıdır ki mağaza düzeni mağaza portföyünün oluşmasında en önemli faktör olarak yer alır. AG teknolojisi ile perakendeci, ürünü mağazaya ulaşmadan önce sipariş etmiş, koridoru ve ürünün plan koridoruna nasıl yerleştirileceğini planlayarak ürünü mağaza içindeki yerini görüntüleyebildiğini biliyoruz. Bu sayede perakende firmaları hızı artırabilir ve arttırılabilir hale gelmiştir. Deneyimsel pazarlama geliştirme şirketin gösterdiği gibi, tüketiciler ve ürünler arasında artan etkileşim onu kullanarak daha etkili pazarlama stratejilerine geçecek.