KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu Kullanım Koşulları Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası, ARİMARS Teknoloji Çözümleri A.Ş’nin geliştiricisi ve sahibi olduğu NextAR adlı uygulamada verilen hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesi ile kullanım şartlarını ve Kişisel Verilerin Saklanmasına ilişkin bilgileri içermektedir. Kullanıcıların söz konusu uygulamaya giriş yapması ya da kullanmaya başlaması ile ARİMARS ile kullanıcılar aşağıda belirtilen şartlar üzerinde tam bir anlaşmaya vardığı kabul edilecektir. 

1. TARAFLAR

İşbu Kullanım Koşulları Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası, (bundan böyle kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır), Arimars Teknoloji Çözümleri A.Ş. ile Kullanıcıları (Bundan sonra ‘’Kullanıcı’’ olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir. NextAR adlı uygulama, kullanıcılarının işbu Sözleşme koşullarını kabul etmesi kabul ve şartı ile kullanıma sunulmuştur.  

Arimars Teknoloji Çözümleri A.Ş. (VKN:0790659880)

Adres: Maslak mah. A.O.S. 55. Sok. No:2 42 Maslak A BLOK D:237 / A0913 Sarıyer İstanbul

e-posta adresi:info@arimars.com

1. TANIMLAR

Geliştirici : Uygulamayı hazırlayan firma

Kullanıcı : Uygulamaya çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi(ler);

Uygulama ARİMARS tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan NextAR Mobil Uygulaması 

2. AMAÇ VE KONU

İşbu Sözleşme, uygulamada sunulan hizmetlerden yararlanma şartlarını, ARİMARS tarafından uygulamada yapılabilecek tüm geliştirme ve değişiklikleri, Kullanıcıların uygulamayı kullanırken tabi olduğu kurallar ile tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. 

3. ARİMARS TEKNOLOJİ ÇÖZÜMLERİ A.Ş.’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. ARİMARS, kaliteli ve yararlı içerikler yayınlamak için her zaman gereken özeni ve duyarlılığı gösterecektir.

4.1. ARİMARS, söz konusu uygulamada yer alan içeriklerin, Kullanıcıların beklentilerini karşılayacağı, Kullanıcılara yararlı olacağı ve/veya doğru bilgiler içereceğine dair taahhütte bulunmaz. İşbu sebeple uygulama sebebiyle karşılaşılabilecek, oluşabilecek veya dolaylı olarak etki edilecek herhangi bir olumsuz durum için ARİMARS sorumluluk kabul etmemektedir. Kullanıcı işbu durumu kesin olarak kabul etmektedir.

4.2. NextAR isimli mobil uygulamanın münhasır hak sahibi Arimars Teknoloji Çözümleri A.Ş.’dir. İşbu uygulama üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi ARİMARS’a ait olup; ARİMARS, önceden yapılacak herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın, sözleşme şartları da dahil olmak üzere uygulama ve uzantılarının içeriğini ve kullanım şartlarını dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirebilir. 

4.3. NextAR isimli uygulamanın içeriğinde bulunan tüm yazılım ürünleri ile yazı, makale, fotoğraf, resim, belge, animasyon, video ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bütün ürünlerin her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakları münhasıran ARİMARS’a ve/veya ARİMARS’ın izin verdiği ilgili kişilere aittir. Tüm bu ürün ve içerikler, ARİMARS’ın yazılı izni olmadan kullanılamaz. Bu ürün ve içeriklerin herhangi bir amaçla kopya edilmeleri, tekrar üretilmeleri, habersiz ve izinsiz kullanımları ve dağıtımları yasaktır. Ayrıca, uygulamada yayımlanan fotoğraflar, video görüntüleri, animasyonlar, yazılar ve diğer yazılı ve görsel materyaller, ARİMARS’tan izin alınmadan hiçbir şekilde başka bir mobil uygulamada ve/veya başka bir mecrada kısmen veya tamamen herhangi bir teknolojik yöntemle yayınlanamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, içeriğinde ekleme, silme veya diğer herhangi bir değişiklik yapılamaz. Kullanıcı söz konusu haklarla ilgili olarak hiçbir koşul altında izin verilen kapsamın dışında yasaya ve ahlaka aykırı kullanımda bulunamayacaktır.

4.4. Şirket, NextAR isimli uygulamada, başka internet sitelerine ve/veya uygulamalara yapılmış olan bağlantılar (link) sadece Kullanıcılara referans sağlama amaçlı olup, ARİMARS’ın ilgili site ve/veya uygulamalarında sunulan içeriklerle hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır. Kullanıcılar bu bağlantıları kullanarak ilgili site ve/veya uygulamalara erişmekle ARİMARS’ın hukuki yükümlülük alanından çıkacağını ve bu bağlantıların tıklanması ve herhangi bir site ve/veya uygulamaya erişilmesi sonucu uğrayabileceği zararlar nedeni ile ARİMARS’tan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.5. ARİMARS, işbu sözleşmede ve NextAR isimli uygulamada gerekli gördüğü hallerde her zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir.Bahsedilen değişiklikler, değiştirilmiş sözleşmenin uygulamaya yüklenildiği tarihte derhal yürürlüğü girecektir. Kullanıcının uygulamaya devam eden erişimi veya devam eden uygulama kullanımı, değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiği anlamına gelmektedir.

4.6. ARİMARS, Kullanıcının NextAR uygulamasına yükleyeceği her türlü veriyi, kötü niyetli üçüncü şahısların ele geçirmesini engellemek için benzer oluşumların kullandığı her türlü teknolojik önlemi alacaktır. Ancak gerekli tüm önlemleri almış olmasına rağmen siteye yüklenen verinin kötü niyetli üçüncü kişilerce ele geçirilmesinden ARİMARS sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı bu durumda ARİMARS’tan herhangi bir talepte bulunmamayı kabul ve taahhüt eder.

4.7. Kullanıcıların NextAR tarafından sunulan hizmetlerden/servislerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları uygulamaya erişim için kendilerine verilen bilgilerin (Kullanıcı ismi, şifre vb.) güvenliği, saklanması, bunların 3. kişilerin bilgisinden ve kullanımından beri tutulmasıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcıların sorumluluğundadır. Kullanıcıların uygulamaya giriş bilgilerinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişiler tarafından kullanılması ve benzeri hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kendilerinin ve/veya 3. kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlar nedeniyle ARİMARS‘ın doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.8. Program içerisinde yer alan sözleşmelerdeki “kabul ediyorum” butonunu tıkladığında bu sözleşmeler taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer ve Kullanıcılar, sözleşme hükümlerini kabul etmekle, uygulama içinde yer alan; kullanıma, Kullanıcılığa ve hizmetlere ilişkin olarak, şirket tarafından yapılan bütün beyanları ve bu beyanlara uygun davranacağını kabul etmiş bulunmaktadır.

4.9. ARİMARS, dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeden işbu Kullanıcı sözleşmesini hiçbir bildirime gerek kalmaksızın derhal feshetme hakkına sahiptir. Kullanıcı ARİMARS’a ait işbu fesih hakkını kabul ettiğini gayrikabili rücu olarak kabul ve beyan eder.

4.10. Kullanıcı, uygulamanın Kullanıcılık ayarları bölümünden Kullanıcılığını iptal edebilir. Kullanıcılığın iptal edilmesiyle birlikte Kullanıcının kullandığı rumuz diğer Kullanıcılar tarafından seçilip kullanılabilir hale gelir. İptal edilen Kullanıcılığa dair bazı kayıtlar (mesajlar, profilde verilen bilgiler vb.) güvenlik amacıyla 30 gün süreyle sitelerin veri tabanında tutulur. Bu sürenin sonunda iptal edilen Kullanıcılığa ilişkin tüm kayıtlar veri tabanından silinir.

4.11. Kullanıcının, Kullanıcılık kayıt prosedürleri sırasında verdiği bilgiler, Kullanıcı profilleri ve Kullanıcının profiline eklediği fotoğraflar, tanıtım filmleri, resimler yazılar ve benzeri sitelerin reklamının yapılması ve pazarlanması amacıyla kullanılabilir.

4.12. ARİMARS Kullanıcılara haber vermeksizin Kullanıcılık sözleşmesi içeriğinde değişiklikler yapma hakkına sahiptir.

4.13. ARİMARS, Kullanıcılık gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde Kullanıcılık gerektiren bir duruma dönüştürebilir. ARİMARS ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

4. KULLANICILARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Kullanıcılar programda yer alan ilgili sözleşmeleri “kabul ediyorum” butonunu tıkladığında bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer ve Kullanıcılar, sözleşme hükümlerini kabul etmekle, uygulama içinde yer alan; kullanıma, Kullanıcılığa ve hizmetlere ilişkin olarak, şirket tarafından yapılan bütün beyanları ve bu beyanlara uygun davranacağını kabul etmiş bulunmaktadır.

5.1. İşbu Sözleşme konusu uygulamayı 18 yaşından küçüklerin kullanması önerilmemekle birlikte, 18 yaşından küçüklerin uygulamayı yetişkin gözetiminde kullanması gerekmektedir.  

5.2. Kullanıcının NextAR uygulamasını kullanımı sırasında örnek olarak sayılmış olan ve fakat sınırlayıcı olmayan davranışlar veya yürürlükteki mevzuata veya genel ahlak ve adaba aykırı, toplumu veya diğer Kullanıcıları rahatsız edici davranışlarda bulunması ARİMARS’a Kullanıcının sözleşmesini derhal feshetme ve yasal yollara başvurma hakkı verir. Kullanıcı bu durumda herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacağı gibi ARİMARS’ın bu durumda Kullanıcının NextAR uygulamasına yüklemiş olduğu her türlü bilgiyi yayından kaldırma ve silme hakkına sahip olduğunu ve bu verileri iade yükümlülüğü olmadığını kabul eder.

5.3. Kullanıcı, işbu sözleşmeyi kabul ederek NextAR uygulamasındaki hizmetlerden faydalanmaya başlamakla bu sözleşmedeki şartları kabul etmiş sayılacaktır. Kullanıcı daha sonra bu kuralların beklenmedik veya kabul edilemez oldukları iddiasını ileri süremez.

5.4. Kullanıcı, bilgilerini, içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olacağını, bu hallerde Kullanıcılığının sona erdirilebileceğini, bu bilgiler arasında yer alan adresinin geçerli tebligat adresi olduğunu, adreste meydana gelebilecek değişikliği ARİMARS’a bildirmediği takdirde bu adrese yöneltilecek tebligatların, tebliğ olunsun olunmasın geçerli addolunacağını kabul ve taahhüt eder.

5.5. Kullanıcı, ARİMARS tarafından uygulamada verilen içeriklerin, servislerin telif haklarının ARİMARS’a ait olduğunu, bu servisleri sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp, dağıtmayacağını, yayınlamayacağını, pazarlamayacağını kabul ve taahhüt eder.

5.6. Kullanıcı, Sitenin kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini kabul ve taahhüt eder.

5.7. Kullanıcı, kendi belirlemiş olduğu şifre kullanılarak ve kendi Kullanıcı adıyla yapacak her türlü işlemden bizzat sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.

5.8. Kullanıcı, Siteden yararlanırken Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, hali hazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile ileride yürürlüğe girecek olan mevzuata ve ARİMARS’ın uygulamaya ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul ve taahhüt eder.

5.9. Kullanıcı, ayarlar başlığı altında sunulan gizlilik ve güvenlik ayarları alanında belirleyeceği tercihleri doğrultusunda diğer Kullanıcıların görmesine ve erişmesine izin vereceği her türlü bilgi ve verinin diğer Kullanıcılar tarafından görülebileceğini ve bu nedenle uğrayabileceği zararları bildiğini, bu ayarları tüm risklerini bilerek ve göze alarak yaptığını ve bu nedenle meydana gelebilecek hiçbir zarardan dolayı ARİMARS’ı sorumlu tutmayacağını kabul ve taahhüt eder.

5.10. İşbu sözleşmenin ek sözleşme gerektiren destek olma, proje oluşturma ve benzeri işlere ilişkin sözleşmeler dışında NextAR uygulamasının kullanımı için hazırlanmış yegane sözleşme olduğunu ve bu siteleri kullanmaya başlamış olmakla bu sözleşmeyi kabul ederek geçerli bir akdi ilişki içerisine girmeyi zımnen kabul etmiş olduğunu, bu nedenle işbu sözleşmenin elektronik ortamda akdedilmiş olduğundan bahisle geçersiz olduğunu ileri sürmeyeceğini ve bu sözleşmenin doktrinde kabul edilen anlamı ile genel işlem şartları niteliğinde olduğunu bu nedenle sözleşmeyi kabul beyanı sarih olmasa dahi bu şartların geçerli olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.11. Kullanıcı, uygulama üzerinden herhangi bir içerik oluşturması durumunda söz konusu içeriğin Kanunlara uygunluğu konusunda ARİMARS’ın herhangi bir denetleme yükümü ve sorumluluğu olmadığını bilmekte, bu konudaki her türlü sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu kapsamda Kullanıcı uygulama üzerinden içerik oluştururken;

• İşbu Sözleşme’nin izin verdiği durumlar dışında hizmetleri kaynak koda dönüştürme, parçalarına ayırma, ters mühendislik uygulama, kopyalama, aktarma veya başka bir şekilde kullanmayacağını,

• Herhangi bir yasa dışı etkinliği teşvik etmeyeceğini, herhangi bir yasadışı eylemi savunmayacağını ve yardımcı olmayacağını,

• 3. Kişi ya da kurumların yasal haklarını ihlal etmeyeceğini, oluşturduğu içeriklerde yürürlükteki mevzuata aykırı, herhangi bir hukuki veya cezai sorumluluğa neden olabilecek yer vermeyeceğini, içeriklerinde işbu Sözleşme ile çelişebilecek herhangi bir ifadeye yer vermeyeceğini,

• Pornografik, tehdit edici, taciz edici, iftira niteliğinde, nefret odaklı, zararlı, karalayıcı, ırkçı veya yasa dışı olan herhangi bir materyal veyaunsur bulundurmayacağını,

• Yasadışı faaliyetler hakkında bilgileri tanıtan, sağlayan veya bunlarla ilgili olan veya herhangi bir kişi veya gruba karşı fiziksel zararı teşvik eden materyal veya unsur bulundurmayacağını,

• Herhangi bir ticari marka, telif hakkı, patent veya tanıtım hakkı dahil olmak üzere üçüncü şahısların fikri mülkiyet haklarını veya diğer haklarını ihlal edebilecek herhangi bir unsurun iletimini sağlamayacağını veya teşvik etmeyeceğini,

• Uygulamanın sürekliliğini kesintiye uğratacak, askıya alacak, yavaşlatacak veya engelleyecek şekilde kullanmayacağını, ARİMARS sunucularına izinsiz girmeye teşebbüs etmeyeceğini, hizmetlerin altyapısına orantısız bir yük bindirmeyeceğini,

• Uygulamayı amacı dışında kullanmayacağını,

Kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 

5.12. Kullanıcı işbu Sözleşme’yi kabul etmekle ve uygulamayı kullanmakla yüklediği içerikle ilgili herhangi bir yasal şikayet, iddia veya eylem hakkında ARİMARS’ı derhal bilgilendirmeyi kabul ve taahhüt etmektedir. 

5.13. Kullanıcı, işbu uygulamanın ARİMARS tarafından dilediği tarihte ücretli olarak kullanıma sunulabileceğini, kendisine daha önce ücretsiz kullanım hakkı verilmiş olmasının kazanılmış bir hak teşkil etmeyeceğini gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. TELİF HAKLARI

6.1. Bu uygulamada yer alan her türlü sorunun, paylaşılan cevapların, hizmet ve yazılımların telif hakkı bizzat ARİMARS’a ve/veya yanlarında gösterilenlere aittir. Kullanıcılar bunları ARİMARS’in önceden alınmış yazılı izni olmadan herhangi bir yolla çoğaltıp dağıtamazlar.

6.1. Bu uygulamada görünen her türlü mal ve hizmet markaları ile logolar sahiplerine aittir ve onların önceden alınmış yazılı izinleri bulunmadıkça kullanılamaz.

6.2. Uygulamada bizzat ARİMARS tarafından sunulan hizmetlerin/servislerin yanı sıra isimlerin kullanım hakları ve uygulamada kullanılan tüm görsel ve yazılı içerikler üzerindeki Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21-25. madde hükümlerinde tanımlanan malî haklar, herhangi bir telif ücretine tâbi olmaksızın ve herhangi bir yer, sayı ve süre kısıtlaması olmaksızın münhasıran ARİMARS ve/yanlarında gösterilen haklarını kullanmasına izin verdiği ilgili kişilere aittir. Kullanıcı söz konusu haklarla ilgili olarak hiçbir koşul altında izin verilen kapsamın dışında yasaya ve ahlaka aykırı kullanımda bulunamayacaktır.

6. SÖZLEŞMENİN FESHİ

7.1. ARİMARS, Kullanıcının uygulamadan yararlanma hakkını başkaca hiçbir ihtar ve bildirime gerek olmaksızın her zaman, derhal ve tek taraflı olarak herhangi bir gerekçe bildirmeden feshedilebilir.

7.1. Kullanıcı, İşbu sözleşme çerçevesinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal etmesi durumunda, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olduğunu ve aykırı davranışları nedeniyle ARİMARS’ın, üçüncü kişilere ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarına herhangi ad ve nam altında ödemek zorunda kaldığı, her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için ARİMARS’in rücu hakkı olduğunu ve rücu durumunda bu bedelleri ilk talepte nakden ve defaten karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.2. Kullanıcı, kayıt oldu ise Kullanıcılığının her zaman ve neden belirtmeksizin feshedebilir. Feshi ihbar, e-posta kullanılarak yapılabilir. Feshi ihbarda kullanıcı adının ve NextAR uygulamasında kayıtlı bir e-posta adresinin belirtilmesi gereklidir.

7.3. ARİMARS, Kullanıcının kendisini zarara uğratacak ve zor durumda bırakacak her türlü eylemi sonucunda ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla örnek olarak aşağıda sunulmuş olan durumlarda Kullanıcının Kullanıcılığına derhal son verebilir:

a) Kullanıcı tarafından yasal mevzuata uyulmaması,

a) Kullanıcının sözleşme yükümlülüklerini ihlal etmesi,

b) NextAR uygulamasında sunulmakta olan hizmetlerin imajının Kullanıcının mevcudiyeti nedeniyle önemli ölçüde olumsuz etkilenmesi (örneğin Kullanıcının kaydolmasından sonra, kendisinin kasten işlediği bir suçtan dolayı ceza almış olduğunun ortaya çıkması),

c) Kullanıcının, güvenlik güçleri veya yargı organları tarafından izlenmekte olan örgüt, kişi, vakıf, dernek veya cemaatlerin veya onların yöntemlerinin ya da faaliyetlerinin tanıtımını yapması,

d) Kullanıcınin bir veya daha fazla Kullanıcıya zarar vermesi veya

e) Kullanıcının bir yasa dışı örgüte veya tarikata veya Türkiye’de tartışmalı bir topluluğa Kullanıcı olması.

7.4. Önemli bir nedenin mevcudiyeti durumunda ARİMARS, yukarıda belirtilen haller dışında fesih hakkından bağımsız olarak Kullanıcıya karşı aşağıdaki yaptırımları uygulayabilir:

a) Kullanıcıya ait içeriklerin silinmesi,

a) İhtar hakkı ve yasal işlem başlatma,

b) NextAR uygulamasının hizmetlerine erişimin önlenmesi.

7. GİZLİLİK İLKESİ VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

8.1. ARİMARS, Kullanıcıların kişilikleri ile ilgili olarak NextAR’a aktardıkları tüm bilgilerin özel bir hassasiyetle kullanılmasının Kullanıcılar için çok önemli olduğunun bilincindedir. Bu nedenle ARİMARS, ilgili tüm yasal veri koruma mevzuatına uymaktadır. ARİMARS, Kullanıcılarla ilgili bilgileri özellikle yetkisiz üçüncü şahıslara vermeyecek veya üçüncü şahısları bu konuda bilgilendirmeyecektir.

8.1. ARİMARS, kendisine Kullanıcılarca teslim edilmiş olan her türlü veriyi korumak için elinden gelen ve benzeri işletmelerce alınan her türlü tedbiri alacaktır. Tüm bu tedbirlere rağmen verinin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi durumunda Kullanıcı ARİMARS’tan herhangi tazminat talep etmemeyi kabul ve taahhüt eder.

8.2. ARİMARS, 5651 sayılı yasa gereği Kullanıcılarının verilerini ve bu yasa ile veya yürürlükte olan veya ileride yürürlüğe girecek olan diğer mevzuat ile tutulması gereken tüm verileri tutmaktadır ve ilgili yetkili makamların talebi üzerine bu kişilere teslim etmekle yükümlüdür. Kullanıcı yasal zorunluluk nedeni ile tutulmakta olan bu veriler nedeniyle iletişiminin mahremiyetinin veya diğer haklarının zarara uğradığı iddiasında bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. ARİMARS, bu verilerin saklanmasında ve imhasında gerekli tüm özeni göstermeyi taahhüt eder.

8.3. Taraflar işbu Sözleşmenin ifası kapsamında birbirleri hakkında öğrenecekleri her türlü gizli bilgiyi yasal bir zorunluluk olmadıkça üçüncü kişilere açıklamamayı ve istihdam ettikleri yardımcı kişilerinin de bu hususa uymalarının sağlanması için ellerinden gelen önlemleri almayı ve gerek sözleşme yürürlükte bulunduğu sürece ve gerek sona erdikten sonra en az 5 (beş) yıl birbirleri ve birbirlerinin sorumlu şahısları aleyhinde herhangi bir beyanda bulunmamayı kabul ve taahhüt etmişlerdir. Taraflardan hiçbiri diğer tarafın önceden yazılı onayı olmaksızın, herhangi bir tanıtım veya yayımda diğer tarafın ticari markalarını, unvanlarını kullanamaz.

8.4. Kullanıcı, uygulamaya Kullanıcı olurken Kullanıcı Sözleşmesini onaylamak ve Kullanıcılık sonrası web sitesi ve/veya uygulama içerisindeki hareketleri esnasında, veri sorumlusu ARİMARS ile paylaştıkları ad, soyad, elektronik posta adresi, telefon numarası gibi kişisel verilerinin (“Kişisel Veri/ler”) Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde işlenmesine, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. 

8.5. Kişisel Veriler’in işlenmesi, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılması Kullanıcı ile ARİMARS arasında kurulan hukuki ilişkiye dayanmaktadır. Kişisel Veriler ARİMARS ve iştirakleri tarafından işbu sözleşmesel ilişki kapsamında ve NextAR ve iştiraklerinin sözleşmesel ilişkisi bulunan iş ortakları tarafından pazarlama, analiz, istatistik gibi amaçlarla işlenebilir, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılabilir veya anonimleştirilerek kullanılabilecektir.

8.6. Kullanıcı, uygulamayı Kullanıcı sıfatı ile kullanırken elde ettiği kişisel verileri sözleşmeye ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa aykırı olarak işlemeyeceği ve aktarmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8. KANUNİ ZORUNLULUKLAR

İşbu Sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler ARİMARS sorumluluğu dışındadır ve aynen Sözleşme’ye yansıtılır.

9. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

10.1. Kullanıcı, bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda ARİMARS’ın defter kayıtlarıyla, bilgisayar ortamında tutulan her türlü kaydının, bilgisayar kayıtlarının HMK kapsamında geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil oluşturacağını ve bu maddenin bir delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.1. İşbu Sözleşme’nin hükümlerinden birinin geçersiz sayılması, iptal edilmesi veya sair şekilde ortadan kalkması durumunda, Sözleşme’nin diğer hükümlerinin geçerliliği bundan etkilenmeyecektir. Taraflar, ortadan kalkan hükmün yerine, geçersizlik veya iptal edilebilirlik nedeniyle ortadan kalkmayacak nitelikte olan ortadan kalkan hükme ekonomik olarak en yakın sonuçları doğuracak hükmün getirilmiş kabul edileceği konusunda mutabıktırlar.

10.2. Bu sözleşme Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre yorumlanacak ve uygulanacaktır. Bu sözleşmenin yorumlanması ve uygulanması hakkındaki uyuşmazlıkların çözümünde İSTANBUL ANADOLU Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

10. TEBLİGAT

Tarafların yukarıda sözleşmenin başlangıç kısmında belirtilmiş oldukları ve Kullanıcıların kaydolurken belirtmiş oldukları adresler yasal tebligat adresleri olup, meydana adres değişiklikleri karşı tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe mevcut adrese yapılan tebligat geçerli sayılacaktır.

Kullanıcı, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini, kabul ya da kayıt onayını yaptığı andan itibaren işbu sözleşmede belirtilen şartları kabul etmiş sayılacağını ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Bu dokuman 24.10.2020 tarihinde güncellenmiştir.