• 25 Nisan 2021
  • NextarAdmin
  • 0

Sanal gerçeklik gün geçtikçe yaşamımıza temas etmeye ve birçok alanda da işlevsel olmaya devam ediyor. Artırılmış gerçeklik de aynı şekilde muazzam bir gelişme içerisinde sirayet ediyor. Günümüzde sanal gerçeklik ile arttırılmış gerçekliği birbirine karıştıran ve ikisinin de aynı şey olduğunu düşünen milyonlarca insan bulunuyor. Bu sanının oldukça normal olduğunu bilmekte fayda var. Günümüzde artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik birbirlerini destekleyen, birbirleriyle yürüyen ve birçok noktada eşleşen mantıklara sahiptirler. Fakat aralarında somut ve keskin farklar bulunmaktadır.

 

Arttırılmış gerçeklik, karma gerçeklik veya sanal gerçeklik kavramlarını sürekli olarak duyuyoruz. Hayatımıza her ne kadar yeni yeni giren bu kavramlar, hızlı bir şekilde gelişmeye ve yaşamlarımıza müdahil olmaya devam ediyor. Son yıllardaki gelişen teknolojilerin getirdiği nimetler olan sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik birçok noktada birbirlerinden ayrılmaktadırlar. Bu ayrılıkları doğru bir şekilde tahlil etmek ve neler olduğunu belirlemek için bu alanların kısa tanımların bakmak gerekir. Bu sayede hızlı bir farklık gözlemlenebilecektir.

 

Sanal gerçeklik (Virtual Reality) nedir?

 

Sanal gerçeklik en kaba tabiriyle; gerçek hayatın bilgisayarı desteği sayesinde simülasyon edilmesi, yapay bir biçim de yeniden oluşturulması olduğunu söyleyebiliriz. Biraz daha detayına indiğimizde kullanıcı tamamen sanal bir tecrübe yaşarken her şey o kadar gerçektir ki görsel ve işitsel olarak bambaşka bir dünyanın içerisinde oluruz. Küçük bir örnekle var olan durumu pekiştirelim. Etrafınızda birçok farklı nokta olsun; ihtişam, bulutlar, renkler, nesneler vs. sanal gerçeklik deneyimini yaşarken bulutlara dokunabileceğini düşünebilirsiniz. Elinizi uzattığınız elinizde bulutun olacağını hissedebilirsiniz. Bu tam olarak sana gerçekliktir. Yazılımlar ve çeşitli kodlar sayesinde bu özel ortam, uygun donanımlarla birlikte gerçeklik hissini yaratıyor. Etrafta bulunan çeşitli ekipmanlar ve ihtiyaçlarda bu kodlamalara hizmet edecek bir şekilde geliştiriliyor. Özellikle NASA gibi simülasyon olarak yaratılmış koşullara ihtiyaç olan oluşumlar, bunu sıklıkla kullanıyor.

 

Artırılmış (Augmented Reality) nedir?

 

Sanal gerçekliğin ne olduğunu kabaca öğrendiğimiz varsayalım. Arttırılmış gerçeklik, sanal gerçekliğin 10 katı daha etkili olan ve güçlü olan bir deneyimdir. Arttırılmış gerçeklik ve temel gerçeklik arasındaki farklar oldukça zordur. Sanal bir ortam üzerinden dijital bir dünya yaratılıyor. Küçük ve popüler bir örnek vermek gerekirse Pokemon GO uygulaması buna örnek olacaktır. Arttırılmış gerçekle sanal gerçek birbirleriyle örtüşüyor. Fakat belirli farklıklar bulunmaktadır. Gerek terim gerek de teknik açılardan ortak paydalara sahip olan, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik arasında birçok fark vardır.

 

Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik Arasındaki Farklar?

 

Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik arasındaki tanımları yukarıda verdik. Şimdi bu iki alan arasındaki farklara yoğunlaşmak gerekiyor. İlk olarak bilinmesi gereken husus, bu iki alan birbirlerini birçok noktada desteklemekte ve ortak paydaya sahip olmaktadırlar. Keza bu özelliklerinden kaynaklı olarak da bireyler tarafından sürekli karıştırılmakta veya aynı şey olduğu düşünülmektedir. Oysa ki sanal gerçekliğin ve artırılmış gerçekliğin birçok noktada farklığı bulunmaktadır. Genel olarak sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik arasındaki farklar şu şekildedir:

  • Sanal gerçeklikte tamamen gerçek hayattan arınmış ve soyutlanmış bir deneyim bulunmaktadır. Gerçek dünya ve gerçek yaşamdan oldukça uzaktır. Arttırılmış gerçekliğe bakınca gerçek hayata yani dünyaya daha yakındır. Hem sanal gerçekliği hem de dünyanın gerçekliğini beraberinde getirmektedir. Hayatın içerisinde daha entegre olmuştur, bunun yanı sıra daha interaktiftir.

  • Artırılmış gerçekliğe bakıldığında ise gerçek dünya ile temas içerisinde olursunuz ve dokunursunuz. Sanal eklentiler olsa dahi içinde bulunduğunuz ve deneyimlediğiniz dünyada gerçeklik bulunmaktadır. Sanal gerçekliğe bakıldığında ise tamamen sanal bir dünyada yer alırsınız. Gerçek yaşama dair herhangi bir detay veya somut bir şey bulamazsınız.

  • Sanal gerçekliğe bakıldığında yaşanılan ortam tamamen sümilasyon edilmiştir ve sıfırdan oluşturulmuştur. Gerçekte var olmayan ve gerçeğe dair olmayan bir dünyadır. Artırılmış gerçekliğe bakıldığında ise sanal ortamın üzerine çıkamamaktadır. Her şeyi gerçek ortamın üzerine kurulmuştur.

  • Artırılmış gerçeklikte bir nevi mobil uygulama kullanır gibi gibi kullanım bulunmaktadır. Sanal gerçekliğe bakıldığında ise tüm görüş açısını bünyesine dahil eden geniş bakışınızı dahi kontrol edebilecek gözlüğe ihtiyaç vardır.

Genel olarak artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik arasındaki farkları bu şekilde sıralayabiliriz. Elbette ki yukarıdaki liste daha da detaylandırılabilir ve uzatılabilmektedir. Temel olarak sanal gerçeklik ve artırılmış gerçekliğin farklarının böyle olduğunu söylemek mümkündür.

 

Günümüzde sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklikler birçok projede kullanılmaktadır. Bu projelerde her geçen gün dünyaya bir adım daha yaklaşmakta ve yayılabilir olduğunu unutmamak gerek. Son dönemlerde her ne kadar eğlence unsuru olarak kullanılıyor olunsa da ilerleyen yıllarda bambaşka bir noktaya evrileceği tahmin edilmekte. Zaman bize bu sanal dünyaların neler getireceğini gösterecek.