• 25 Nisan 2021
  • NextarAdmin
  • 0

Sanal gerçeklik kavramı son dönemlerde en sık duyduğumuz alanlardan birisidir. Teknolojinin gün geçtikçe gelişmesi eşsiz alanların doğmasına sebep olmuştur. Bu alanlardan birisi de sanal gerçekliktir. Sanal gerçeklik günümüzde geniş kullanım alanına sahip olmasının yanı sıra da birçok noktada avantaj sağlayan bir detaydır. Küçük bir örnek vermek gerekirse dünyayı dair izlenimlerimizi değiştirebilecek belgeseller sanal gerçeklikler sayesinde oldukça işlevseldir. Bunun yanı sıra çeşitli bilim oluşumlarının ve eğitmenlerinde sanal gerçeklik kullanarak bir adım daha ileriye taşımaları gayet mümkündür. Keza günümüzde birçok eğitmen ve bilim grubu sanal gerçeklik alanını etkin bir şekilde faydasına dair kullanmaktadır.

Sanal gerçekliğin kullanım alanlarının geniş olmasının yanı sıra birçok noktada fayda sağlayan bir mekanizmaya sahiptir. Her ne kadar günümüzde eğlence kültürünün kullandığı önemli bir ürün olsa da bilim dünyasından, eğitim dünyasına kadar milyonlarca insanın faydasını koruyan bir üründür. Günümüz dünyasının getirdiği teknoloji harikalarından birisi olan sanal gerçeklik, doğru bir şekilde kullanıldığı takdirde her noktada avantaj sağlayacaktır. Sanal gerçekliğin kullanım alanları hakkında örnekler ve bilgiler vermek gerekirse de karşımıza şu tablo çıkacaktır:

  • Kısmi Katılımlı Ortamlar

Bir takım fiziksel unsur ve sanal imgelerin bir arada kullanıması gerektiren bu ortam da katılımcı, gerçek dünya ve genel ilişkisine dair bütünlüğü kopartmadan gerçeklik deneyimi yaşatılmaktadır. Bu ortama örnek vermek gerekirse uçuş simülatörleri olabilmektedir. Uçuş simülatörlerinde geniş bri ekran bulunmakta, sanal imgeler ve pilot kabini de fiziksel unsurlar bulunmaktadır. Katılımcı birey ortamda herhangi bir şeye ihtiyaç duymadan deneyim yaşayabilmektedir.

  • Eğitimler

Günümüz dünyasındaki eğitim, güncel dünyanın hemen hemen bütün verimini kullanarak gerçekleşmektedir. Örneğin uçuş simülatörleri pilot adayı olan birey için son derece önemlidir. Alanında uzman eğitimcilerle birlikte pilota sanki gerçekten de uçak sürüyormuş gibi deneyim sağlanır. Bu sayede pilot adayı mesleğine çok daha iyi hazırlanabilmektedir. Sanal gerçekliğin eğitimlerde en önemli detaylarından birisi de tarihte yolculuk yapılabilmesidir. Gerekli veriler ve gerekli materyaller sağlanması durumunda sanal gerçeklik üzerinden dilediğiniz zamana gidebilirsiniz. Elbette ki buna göre de çeşitli kodların ve yazılımların işlenmesi gerekmektedir. Genel olarak sanal gerçeklik eğitimlerde eşsiz bir noktaya sahiptir.

  • Eğlence Kültürü

Günümüzde her şeyde olduğu gibi sanal gerçeklikte de eğlence kültürü de etkilenmiştir. Eğlence kültüründe geniş bir kullanım alanı olunmasının yanı sıra birçok kişiyi rahatlatmaktadır. Çeşitli yazılımlar ve aplikasyonlar sayesinde sanki gerçekten de bambaşka bir dünyanın içerisinde olma deneyimi sağlanmaktadır. Bunu da herkesin merak edeceği ve deneyimlemek isteyeceği aşikardır. Eğlence kültüründe de bu durum yaşanmış binlerce farklı sanal gerçeklik parkları kurulmuştur. Bu parklar üzerinden çeşitli eğitimler verilmiş, isteyen kişilere de sanal gerçeklik deneyimi sağlanmıştır. Bu açılardan bakıldığında oldukça eğlenceli olarak yorumlanabileceğini söyleyebiliriz.

 
  • Konferanslar/Sunumlar

Konferans ve sunumlar içinde sanal gerçeklik oldukça önemlidir. Günümüzde birçok konferans sanal gerçeklik kullanılarak anlatımlar güçlendirilmektedir. Elbette ki belirli başlı konferanslar için geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Fakat son dönemlerde Türkiye’de dahil olmak üzere birçok bölgede konferans ve sunumlarda sanal gerçekliğin artığını görebiliyoruz.

  • Kültür ve Turizm

Kültür ve turizm bilindiği gibi zaman – mesafe isteyen alanlardan birisidir. Fakat sanal gerçeklik sayesinde bunlardan biraz daha feragat edilebilmektedir. Tarihi mekanları ve müzeleri bulundukları mekanlara gitmeden direk sanal gerçeklik üzerinden deneyimlemek mümkündür. Özellikle yurt içi ve yurt dışı tanıtımlarda eşsiz bir noktada yer almaktadır. Kültür ve turizm için sanal gerçekliği kullanmak günümüzün en gerekli noktalarından birisidir.

  • Meslek Kolları

Meslek kolları da sanal gerçekliği sıkı sıkıya kullandığını söyleyebiliriz. Bilindiği üzere meslek kollarının ihtiyaçlarına göre sanal gerçeklik kullanılır ve yapılacak olan organizasyon daha da netleşir. Küçük bir örnek vermek gerekirse mimarlar sanal gerçeklikleri oldukça sık kullanırlar. Hızlı bir tasarım ve mimar işlevleri haladilebilir bu sayede operasyonlar başlamadan oluşabilecek görsellik sağlanır. Günümüzdeki birçok mesleğe hayati derecede önem taşıdığını söyleyebiliriz. Keza inşaatlar da bu meslek kollarına dahildir. Büyük bir bina yapıldığını ve gerekli detaylarının oldukça fazla olduğunu düşünün. Hayal edilen detayların hazırlanabilmesi ve bireyin ( iş sahibinin ) ne istediğini anlayabilmek için sanal gerçeklik oldukça önemlidir.

  • Sağlık

Sağlık bilindiği üzere milim hareketlere ve durumlara bağlı olan son derece önemli bir alandır. Bir hekimin bir operasyona girmeden, herhangi kimseyi riske atmadan çeşitli pratikler yapması sanal gerçeklikler sayesinde gayet mümkündür. Hayati derecede önem taşıyan sanal gerçeklikler bu sayede oldukça avantaj sağlamaktadır. Günümüzde sağlık eğitimleri başta olmak üzere mesleğe yeni başlayan veya önemli operasyona girecek olan kişilerde pratik yapmak için sanal gerçeklik gözlükleri kullanılmaktadır. Bu sayede olası olumsuz koşulları hızlı bir şekilde yok edebilirsiniz.